Khung ảnh

Khung ảnh
Khung ảnh hay còn gọi là poster stand, khung hình, khung tranh,... được sử dụng rộng rãi tại các buổi