Tag: Đối thủ của Galaxy

Đối thủ của Galaxy Note II xuất hiện từ Trung Quốc
Theo Yu Chengdong, phó chủ tịch cấp cao của Huawei, hãng này đang sản xuất một thiết bị có thể