Tag: in ấn

In Backlit film
Backlite film là một tấm film trong suốt, sau khi in xong, người ta dán lên một bề mặt trong