Tag: IN PP

IN PP, In quảng cáo
PP là gì? Là tên một loại giấy trong ngành in ấn kỹ thuật số. PP hơn giấy ảnh ở