Tag: in quảng cáo

IN PP, In quảng cáo
PP là gì? Là tên một loại giấy trong ngành in ấn kỹ thuật số. PP hơn giấy ảnh ở
In hiflex, in bạt hiflex, In pano, in bảng hiệu, hộp đèn
Bạt Hiflex: In bạt hiflex thật ra là in hiflex bởi vì theo thị hiếu của người dùng thường dùng