Tag: kệ X

Khung chữ X A3
Khung treo chữ X kích thước 0.6 x 1.6m - có một vòng nhôm ở giữa khung là standee A3.
Kệ chữ X A4
Khung chữ X A4 thường được dân quảng cáo, event gọi là standee tăng đơ hay kệ X điều chỉnh.
Kệ X mini
Kệ X mini được các công ty dược, các công ty điện thoại di động, máy tính, máy in,... sử