Tag: Vải silk

In Silk, Vải silk
Silk được làm bằng chất liệu tơ nhân tạo (một dạng khác của Polyester), có một mặt bóng láng và